Om Høring.dk

Høring.dk er et online værktøj som digitaliserer arbejdsgangene omkring interne høringer i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Sådan fungerer Høring.dk

 • Indlæs konfliktsøgning fra kommunens GIS-løsning.*
 • Marker hvilke lag der skal med i høringen.
 • Relevante afdelinger notificeres automatisk.
 • Følg med i hvornår alle temaerne er besvaret.
 • Hent det samlede svar som Word-fil til den videre sagsbehandling.

*) Hvis I anvender NetGIS eller Spatial Suite overføres konfliktsøgningen helt automatisk.
Anvender I derimod KortInfo, er det nødvendigt at overføre konfliktsøgningen manuelt.

Øvrige features

 • Registrering af forbrugt tid
 • Standardsvar - flere forskellige for hvert tema
 • Notificering for ubesvarede temaer to dage inden deadline
 • Tæt integration med Spatial Suite

Effektiv behandling

Med Høring.dk opnår ledere og sagsbehandlere en række fordele:

 • Et komplet overblik over igangværende høringer
 • Ensartethed og konsistens i svar til kommunens borgere og virksomheder
 • Reduceret tidsforbrug*
*) Gennemsnitlig behandlingstid i 2020 er mindre end 10 dage.

Andre muligheder

Vi har mulighed for at tilbyde forskellige specialtilpasninger til den enkelte kommune. Det kan fx være, hvis I ønsker at drifte systemet på kommunens egne servere, ADFS-integration eller andre former for Single-Sign-On.

Kontakt os for at drøfte mulighederne.

Læs mere i Teknik og Miljø

Magasinet Teknik og Miljø bragte i januar 2020 en artikel om hvordan Høring.dk har bidraget til et forbedret overblik og højere kvalitet i Lolland Kommune.

Du kan læse artiklen her.

Vi står bag Høring.dk

Høring.dk er udviklet af HHAPPS Consult ApS efter oplæg fra Teknik- og Miljømyndigheden i Lolland Kommune.

HHAPPS Consult ApS er et digitalt bureau. Vi designer og udvikler digitale produkter i form af webapplikationer og apps til mobile enheder.

Vores kunder er både private virksomheder og danske kommuner.

Vi har adresse på Vesterbro i København og "vi" er Hans Landgreen og Henrik Jensen.

Du kan læse mere om os på hhapps.dk